OLGU SUNUMU

Bull Urooncol 2017; 16: 67-69
Makale Geliş Tarihi: 23.11.2016
Makale Kabul Tarihi: 15.02.2017
*

Aliağa State Hospital, Clinic of Urology, İzmir, Turkey

**

Marmara University, Pendik Training and Research Hospital, Clinic of Urology, İstanbul, Turkey

***

Düzce University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Düzce, Turkey

****

Düzce University Faculty of Medicine, Department of Urology, Düzce, Turkey

Prostat Karsinosarkomu: Olgu Sunumu

Prostat karsinosarkomu, sarkomatöz ve karsinomatöz unsurlardan oluşan nadir bir malignitedir. Sıklıkla kötü prognozu olan çok agresif tümörlerdir. Bu olgu sunumunda, 3 yıl maksimum androjen blokajı alan prostat adenokarsinomu olgusunda prostat karsinosarkomu gelişen 78 yaşındaki bir erkek hasta sunuldu. Bu nadir görülen malignitenin klinik ve patolojik özelliklerini güncel bilgilerle tanımlamaya çalıştık.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü