ORİJİNAL MAKALE

Bull Urooncol 2017; 16: 70-76
Makale Geliş Tarihi: 08.08.2017
Makale Kabul Tarihi: 16.09.2017
*

Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Ankara, Turkey

**

Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Urology, Ankara, Turkey

***

Hacettepe University Faculty of Science, Department of Chemistry, Ankara, Turkey

Mesane Kanseri için İmmünoterapötik Potansiyele Sahip Mycobacterium Brumae Ekstresi Fraksiyonları

Amaç: Lokal ve sistemik yan etkilerine rağmen, yüksek riskli kasa invaziv olmayan mesane kanserinde (KİOMK) Bacillus Calmette-Guérin (BCG) uygulanması altın standart tedavidir. Biz mesane kanseri tedavisi için canlı suşlar yerine daha az toksik ve daha güçlü terapötik ajanlar geliştirmeyi hedefledik.
Gereç ve Yöntem: İmmünostimülan ve sitotoksik aktiviteleri BCG ile benzerlik gösteren patojen olmayan Mycobacterium brumae suşu kullanıldı. Bakteriler ısı muamelesinden sonra sonike edildi. Sulu çözeltiyle ve asetonla ekstre edilerek hazırlanmış örnekler ters faz ve kuvvetli iyon değiştirici kolonlar kullanılarak yüksek performanslı sıvı kromatografisi uygulandı. Örneklerin tümör nekroz faktörü-α (TNF-α) uyarıcı aktiviteleri ve matriks-yardımlı lazer desorpsiyon-iyonlaştırmalı-kütle spektrometri çıktıları incelendi.
Bulgular: Sonuç olarak, m/z oranları 1800 ve 3600 dolayındaki iki bileşenin TNF-α uyarıcı aktiviteden sorumlu olabileceği ortaya çıkarıldı.
Sonuç: Bu bileşenler KİOMK tedavisi için yeni ajanlar geliştirme potansiyeline sahiptir.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü