HAKEM DEĞERLENDİRMESİ & ETİK

Hakem Değerlendirmesi

Derginin Yayın ilkeleri “Council of Science Editors (Bilim Editörleri Konseyi)” ve “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication” (http://www.icmje.org/) tarafından önerilen kurallara göre yürütülür.

Gönderilen yazılar çift-kör hakemliğe tabi tutulur.

Dergide yayınlanacak yazıları değerlendiren hakemler dergide belirtilen bilimsel kurul ve gerekirse yurt içi/dışı konu ile ilgili uzmanlar arasından seçilir. Tüm yazılar, editör, yardımcı editörler ve en az üç iç ve dış danışman hakem tarafından incelenir. Tüm araştırma makaleleri de istatistik editörü tarafından gözden geçirilmektedir.

Gönderilen yazılar da otomatik yazılım tarafından intihal, tekrarlanan yayın olup olmadığı taramasına tabi tutulur. Yazarlar tam çalışma sonuçlarını veya bir kısmının özeti şeklinde teslim etmek zorundadırlar.

Kabul edilen makalelerin yazarları, editör ve yardımcı editörlerin metinde temel değişiklik yapmamak kaydı ile düzeltmeler yapabileceğini kabul etmelidir. Format Biyomedikal Dergilere Gönderilen makaleler “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication” (http://www.icmje.org/) yazma ve düzenleme kurallarına uygun olmalıdır.

Etik

Dergiye yayınlanmak amacıyla gönderilen ve etik kurul onayı alınması zorunluluğu olan deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için uluslararası anlaşmalara ve 2008’de gözden geçirilmiş Helsinki Bildirisi’ne uygun etik kurul onay raporu gereklidir (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/). Etik kurul onayı ve “bilgilendirilmiş gönüllü onam formu” alındığı araştırmanın “Gereç ve Yöntem” bölümünde belirtilmelidir. Deneysel hayvan çalışmalarında ise yazarlar, “Guide for the care and use of laboratory animals” (http://oacu.od.nih.gov/regs/guide/guide.pdf) doğrultusunda hayvan haklarını koruduklarını belirtmeli ve kurumlarından etik kurul onay raporu almalıdır.

Etik Kurul onay belgesi Üroonkoloji Bülteni için makale ile birlikte gönderilmelidir. Etik kurul Onayı, belirtilen uluslararası kurallar ve hastaların onaylarının alındığı `Gereç ve Yöntem` bölümünde ve bu iş için gerekli vaka raporlarının ne zaman data/media kullanılmış olabileceği, hasta kimliğini ortaya koyarak beyan edilmelidir. Yazarlar, kurum, finansal veya maddi destek bildirim, yardım arasında çıkar çatışması beyanı  yazması zorunludur ve beyan yazının sonunda görünmelidir. Hakemler olası çıkar çatışmasını, hakem, yazarlar ve kurumların arasında olup olmadığını raporla bildirilmek zorundadır.

İntihal: Başka bir yazarın yayının tamamen veya kısmen içeriğini bir referans vermeden, kendi  yayını gibi yeniden yayımlamak.

Fabrikasyon: Mevcut olmayan veri ve bulgular/sonuçlarını yayımlamak.

Duplikasyon/Teksir: Herhangi başka bir yayından veri tekrarı yapmak, yayın dilini değiştirerek atıf yapılmayan makaleler yayınlamak.

Salamisation/Yanıltma: Doğal olmayan yollarla yapılmış bir çalışmanın sonuçlarını bölerek birden fazla yayın oluşturmak. İntihal, uydurma, teksir ve yanıltma gibi etik olmayan uygulamalar, ve makale inceleme sürecini etkileme çabası ile hediye yazarlık katkıları gibi uygunsuz teşekkür bildirim ve kaynak gösterimler onaylanmamaktadır.

Ayrıca, yazarlar çalışmaya katkıda bulunanların gizlilik haklarına saygı duymalıdır. Diğer taraftan, Kongre kitaplarında yayınlanan 400 kelimeleyi aşmayan kısa Özetler ve elektronik ortamda önceden yayınlanmış ön araştırma ve mevcut veriler işlem için kabul edilmez. Bu durumda yazarların, makalenin ilk sayfası ve kapak mektubunda bu durumu bildirmeleri gerekir. (COPE: http://publicationethics.org) Yazılar daha önce kongre veya herhangi bir şekilde sunulmuş ise yazar tarafından belirtilmelidir.

İntihal kontrolü için makale yayınlanmadan önce "iThenticate"  kullanılmaktadır.

Anasayfa Arşiv Arama Menü