YAYIN KURULU

Sahibi
Üroonkoloji Derneği adına

Dr. Sümer Baltacı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Murat Koşan
Başkent Üniversitesi Hastanesi, Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Üroloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Editör

Dr. Murat Koşan
Başkent Üniversitesi Hastanesi, Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Üroloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
E-posta: muratkosan@yahoo.com
ORCID ID: orcid.org/0000-0002-0784-9926

Editör Yardımcıları

Dr. Ender Özden
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
E-posta: ozdenme@yahoo.com
ORCID ID: orcid.org/0000-0003-3196-4024
Dr. Barış Kunguzbay
Başkent Üniversitesi Hastanesi, Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana, Türkiye
E-posta: kuzgunbay33@yahoo.com
ORCID ID: orcid.org/0000-0002-0011-9322

Yayın Kurulu

Dr. Süleyman Ataus
Forte Üroloji Merkezi, İstanbul, Türkiye
Dr. Per-Anders Abrahamsson
Malmö Üniversite Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, Malmö, İsveç
Dr. Turgut Alkibay
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Dr. Muammer Altok
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
Dr. Haluk Akpınar
Florence Nightingale Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Dr. Gerald L. Andriole
Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ürolojik Cerrahi Anabilim Dalı, Washington, ABD
Dr. Güven Aslan
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Dr. Sümer Baltacı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Dr. Yıldırım Bayazıt
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
Dr. Dilek Ertoy Baydar
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Dr. Yaşar Bedük
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Dr. Cenk Yücel Bilenf
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Dr. Kamil Çam
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Dr. Emin Darendeliler
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Dr. Sinan Ekici
Hisar Intercontinental Hastanesi, Onkolojik Bilimler Merkezi, İstanbul, Türkiye
Dr. Saadettin Eskiçorapçı
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Dr. Aziz Karaoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
Dr. Eric Klein
Cleveland Kliniği, Üroonkoloji Bölümü, Ohio, ABD
Dr. Ömer Küçük
Atlanta Emory Üniversitesi, Winship Kanser Enstitüsü, Tıbbi Onkoloji Bölümü, Atlanta, Gürcistan
E-posta: Omer.Kucuk@emory.edu
Dr. Viraj Master
Atlanta Emory Üniversitesi, Winship Kanser Enstitüsü, Üroloji Bölümü, Atlanta, Gürcistan
Dr. Nil Molinas Mandel
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Dr. Uğur Mungan
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Dr. Necmettin Aydın Mungan
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
E-posta: anmungan@yahoo.com
Dr. Talha Müezzinoğlu
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
Dr. Can Öbek
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Taksim Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
E-posta: canobek@yahoo.com
Dr. Haluk Özen
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Dr. Hakan Özkardeş
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Dr. Tevfik Sinan Sözen
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Dr. Feridun Şengör
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Dr. Yılören Tanıdır
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Dr. Zühtü Tansuğ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
Dr. Ali Tekin
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
Dr. Mahmut Gökhan Toktaş
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Dr. Levent Türkeri
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Dr. Robert Uzzo
Fox Chase Kanser Merkezi, Cerrahi Onkoloji Bölümü, Philadelphia, ABD
Dr. Cemil Uygur
Gebze Anadolu Sağlık Merkezi, Üroloji Bölümü, Kocaeli, Türkiye
Dr. Deniz Yalman
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Dr. Özgür Yaycıoğlu
Başkent Üniversitesi Hastanesi, Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana, Türkiye
Dr. Kutsal Yörükoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Dr. Ferruh Zorlu
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Anasayfa Arşiv Arama Menü