YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Can

Cavit Can

Mesane tümörleri ve genetik tanı

(Bull Urooncol 2013; 12: 36-42)

Radikal cerrahi yerine TUR-m + kemoterapi ile mesane korunabilir mi? (Mesaneyi kanserden koruyabilir miyiz?)

(Bull Urooncol 2012; 11: 55-57)

Böbrek kitlelerin morfolojisini değerlendirmede yeni yaklaşımlar

(Bull Urooncol 2011; 10: 11-15)

Hematüri göz ardı edilebilir mi?

(Bull Urooncol 2011; 10: 5-8)

Yeni tanı almış pT1 mesane ürotelyal kanserli hastalarda progresyon ve metastazın tahmininde transüretral rezeksiyon spesmenlerindeki Lenfovasküler invazyon

(Bull Urooncol 2010; 9: 70-74)

Testis kanserlerinde cerrahi tedavi komplikasyonları

(Bull Urooncol 2008; 7: 3-6)

Epigenetik Değişiklikler ve Mesane Kanseri Arasındaki İlişki

(Bull Urooncol 2017; 16: 17-21)
Canan

Altay Canan

Prostat Kanserinde Multiparametrik MR: Genel Pratik Uygulama Önerileri

(Bull Urooncol 2015; 14: 136-143)
Canbaz

Sevgi Canbaz

Prostatik Asiner Adenokarsinomda ve Normal Prostat Dokusunda Androjen Reseptörü c-erbB2 ve CD117’nin Ekspresyon Sıklığı ve Klinik Önemi

(Bull Urooncol 2015; 14: 245-250)
Cebeci

Oğuz Özden Cebeci

Renal Hücreli Kanserde Fuhrman Çekirdek Derecelendirme Sistemine Güncel Bakış

(Bull Urooncol 2014; 13: 157-160)

Testiküler Mikrolitiyazis Güncelleme

(Bull Urooncol 2015; 14: 232-234)
Ceylan

Yasin Ceylan

Aralıklı hormonal tedavinin 2014 yılında kullanım alanları nelerdir?

(Bull Urooncol 2014; 13: 33-36)

Lokalize prostat kanserinde aktif izlem / izleyerek bekleme ve yaşam kalitesi ilişkisi

(Bull Urooncol 2013; 12: 123-126)

Küçük böbrek tümörlerinde izlem

(Bull Urooncol 2012; 11: 212-215)

Nefron Koruyucu Cerrahi Sonrası Cerrahi Sınır Pozitifliği Olan Hastalara Yaklaşım

(Bull Urooncol 2014; 13: 165-168)

Dijital Rektal Muayene PSA ≤4 ng/ml Olan Hastalarda Biyopsi Kararı Vermede Ne Kadar Önemli?

(Bull Urooncol 2015; 14: 1-4)

On Yedi Yaşında Erkek Hastada Ürotelyal Mesane Karsinomu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Bull Urooncol 2015; 14: 77-78)

İnvaziv Üretelyal Mesane Kanseri Nedeniyle Sistoprostatektomi Yapılan Hastalarda Rastlantısal Prostat Kanseri Sıklığı ve Histopatolojik İncelemesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 61-64)

Transrektal Ultrason Kılavuzluğunda Prostat Biyopsisi Yapılan Hastalarda Patoloji Sonucu ile Ağrı Skorları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 86-89)
Cihan

Ahmet Cihan

Açık Parsiyel Nefrektomide Politetrafloroetilen Teflon Felt Kullanımı

(Bull Urooncol 2016; 15: 140-143)
Coşkun

Burhan Coşkun

Radikal sistektomide robotik cerrahi

(Bull Urooncol 2013; 12: 6-10)
Coşkuner

Enis Rauf Coşkuner

Testis tümörlü hastalarda infertilite nasıl yönetilmeli?

(Bull Urooncol 2011; 10: 95-101)
Cüreklibatır

İbrahim Cüreklibatır

Prostat kanseri kemik metastazları tedavisinde öne çıkan değişimler

(Bull Urooncol 2014; 13: 58-62)
Cüreklibatır

İbrahim Cüreklibatır

Benign Prostat Hiperplazisi'nde akut üriner retansiyon ve cerrahi risk

(Bull Urooncol 2011; 10: 27-29)

BPH tedavisinde 5-Alfa redüktaz inhibitörlerine ne kadar süre ile devam edilmelidir?

(Bull Urooncol 2010; 9: 30-32)

Soliter böbrekli böbrek tümörlü hastalarda nefrolojik sonuçlar ve başetme

(Bull Urooncol 2010; 9: 12-14)

Benign prostat hiperplazisi ve progresyonunda risk faktörleri

(Bull Urooncol 2009; 8: 9-15)

Üriner diversiyonlu hastalarda taş hastalığı

(Bull Urooncol 2008; 7: 18-23)

Prostat kanseri

(Bull Urooncol 2006; 5: 22-23)

Yüzeyel mesane tümörlerinde kemo-immunoterapi sonrası nüks

(Bull Urooncol 2005; 4: 9-14)

Ege üniversitesi tıp fakültesi üroloji anabilim dalı tarihçesi ve üro-onkolojik geçmişi

(Bull Urooncol 2003; 2: 21-25)
Anasayfa Arşiv Arama Menü