YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Faruk

Faruk Faruk

Prostat kanseri için idrar belirteçlerinde son durum analizi

(Bull Urooncol 2011; 10: 11-16)
Faydacı

Gökhan Faydacı

Radikal prostatektomi teknikleri arasında üroonkolojik sonuçlar açısından fark var mı?

(Bull Urooncol 2010; 9: 37-40)

Yüksek riskli Ta, T1 ve in situ karsinom için BCG sonrası radikal sistektomi: başlangıçta mesane koruyucu tedavi uygulanması risklerinin belirlenmesi

(Bull Urooncol 2006; 5: 30-32)

Mesane Kanseri Tedavisinde Re-Transüretral Rezeksiyonun Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 94-97)
Fazlıoğlu

Adem Fazlıoğlu

Adolesan çağda yapılan orşiopeksi tümör riskini azaltır mı?

(Bull Urooncol 2010; 9: 3-5)
Fidaner

Caner Fidaner

İzmir ilinde ürogenital kanserlerin insidans hızları (1995-96)

(Bull Urooncol 2004; 3: 2-9)
Anasayfa Arşiv Arama Menü