YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Haberal

Hakan Bahadır Haberal

Malign Olmayan Mesane Hastalıklarında Skuamöz Metaplazinin Yeri ve Yönetimi

(Bull Urooncol 2017; 16: 38-41)
Haktanır

Tevfik Haktanır

İleri yaş erkeklerde görülen testis tümörleri

(Bull Urooncol 2013; 12: 186-193)
Hamidi

Dr. Nurullah Hamidi

Patolojik T2 Evreli Renal Hücreli Karsinom Olgularında Tümör Boyutunun Onkolojik Sonuçlar Üzerine Etkisi

(Bull Urooncol 2017; 16: 1-3)

Şeffaf Hücreli Renal Hücreli Kanser Olgularında Lenf Nodu Tutulumunun Sağ Kalıma Etkisinin ve Tümör Boyutu ve Derecesinin Lenf Nodu Tutulumunu Öngörmedeki Yerinin Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2014; 13: 192-195)

Nefron Koruyucu Cerrahi Yapılan Şeffaf Hücre Dışı Renal Hücreli Karsinom Olgularında Sağkalım ve Sağkalımı Öngören Faktörler

(Bull Urooncol 2015; 14: 79-82)

Skrotal Şişlikle Gelen Her Hastaya Testis Elastografi Yapılmalı mı? Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 327-329)

Prostat Kanseri Tanısında Multiparametrik Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 4-7)

Patolojik T1a Evreli Şeffaf Hücre Renal Hücreli Kanser Hastalarında Nüksü Öngörmede İnflamasyon Belirteçlerinin Rolünün Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 18-21)

Seminom Dışı Testis Tümörlü Hastalarda Postkemoterapötik Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu Sırasında Ek Cerrahi Girişimler

(Bull Urooncol 2016; 15: 44-47)

Radikal Sistektomi Sonrası Böbrek Fonksiyonlarında Gerileme ve Bu Gerilemeyi Öngören Faktörlerin Analizi

(Bull Urooncol 2017; 16: 34-37)

Kastrasyon Dirençli Prostat Kanserinde Dosetaksel Kemoterapisinin Etkinliği: Tek Merkez Deneyimi

(Bull Urooncol 2017; 16: 77-80)
Harman

Mustafa Harman

Prostat kanserinde görüntüleme yöntemlerinin bu günü ve geleceği

(Bull Urooncol 2011; 10: 93-97)
Harputlu

Deniz Harputlu

Ürostomili Hasta Bakımı

(Bull Urooncol 2015; 14: 8-12)
Hasırcı

Eray Hasırcı

Benign prostat hiperplazi'nin cerrahi tedavisinde monopolar ve bipolar transüretral prostat rezeksiyonu

(Bull Urooncol 2012; 11: 265-269)

Benign prostat hiperplazisi ve prostat kanserinden korunmada statinlerin yeri

(Bull Urooncol 2012; 11: 270-274)

Düşkün Hastada Girişimsel Benign Prostat Hiperplazisi Tedavileri: Prostat Stenti ve Prostatik Arter Embolizasyonu

(Bull Urooncol 2014; 13: 210-214)

Benign Prostat Hiperplazisi /Alt Üriner Sistem Semptomlarının Medikal Tedavisinde Standartlara Ulaşabildik mi?

(Bull Urooncol 2014; 13: 247-251)

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Yüksek Risk Varlığında Cerrahi Yöntemler

(Bull Urooncol 2015; 14: 290-295)

Mesane Kanserinde Senkron ve Metakron Sekonder Tümörler

(Bull Urooncol 2016; 15: 31-37)
Hekimoğlu

Ömer Koray Hekimoğlu

Renal hücreli karsinomada güncel magnetik rezonans görüntüleme uygulamaları

(Bull Urooncol 2008; 7: 3-7)

Solid renal kitlelerde multidedektör bilgisayarlı tomografik görüntüleme

(Bull Urooncol 2007; 6: 17-22)
Herr

Harry W. Herr

Defining bacillus calmette-guerin refractory superficial bladder tumors

(Bull Urooncol 2004; 3: 24-25)
Hızlı

Dr. Fatih Hızlı

İnsidental Olarak Saptanan Paratestiküler Rabdomiyosarkom: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2017; 16: 28-30)
Horasanlı

Kaya Horasanlı

Tekrarlayan prostat biyopsilerinde ideal bir biyopsi şeması var mıdır? PCA3 PSA kadar faydalı mıdır?

(Bull Urooncol 2010; 9: 47-52)
Huri

Emre Huri

Rastlantısal yakalanmış böbrek tümörlerinde yaklaşım farklı olmalı mı? Türkiye verileri

(Bull Urooncol 2012; 11: 216-220)

Metabolik Sendrom ve alt üriner sistem semptomları

(Bull Urooncol 2010; 9: 42-45)
Hüseyinov

Adil Hüseyinov

T1a Papiller Renal Hücreli Karsinomlu Bir Olguda Lenf Nodu Metastazı

(Bull Urooncol 2015; 14: 243-244)
Anasayfa Arşiv Arama Menü