YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
İğdem

Şefik İğdem

Prostat kanseri eksternal radyoterapisinde kullanılan tedavi modalitelerinin karşılaştırılmalı etkinliği

(Bull Urooncol 2014; 13: 29-32)

Testis tümörü: radyoterapide yenilikler

(Bull Urooncol 2013; 12: 210-213)

Erken evre testis seminomunda tedavi yaklaşımı

(Bull Urooncol 2010; 9: 55-58)

Cerrahi sonrası radyoterapi: Endikasyon, etkinlik ve zamanlama

(Bull Urooncol 2008; 7: 27-30)

Prostat kanserinde postoperatif radyoterapi

(Bull Urooncol 2007; 6: 30-32)

Radikal Prostatektomi Sonrası Yükselen Psa: Yüksek Riskli Grupta Radyoterapi: Erken? Geç?

(Bull Urooncol 2015; 14: 161-164)
İhvan

Ayşe Nur İhvan

İnsidental Prostat Kanserine Eşlik Eden Histopatolojik Parametreler

(Bull Urooncol 2016; 15: 48-51)
İlteriş Tekin

Mehmet İlteriş Tekin

Düşkün Hastada Girişimsel Benign Prostat Hiperplazisi Tedavileri: Prostat Stenti ve Prostatik Arter Embolizasyonu

(Bull Urooncol 2014; 13: 210-214)
İnanç Gürer

Elif İnanç Gürer

Böbreğin Primer Leiyomyosarkomu: Dört Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 168-170)
İnci

Kubilay İnci

Laparoskopik ürolojik cerahide hemostaz teknikleri

(Bull Urooncol 2007; 6: 3-7)

İnsan Papilloma Virüsü ve Mesane Kanseri İlişkisi

(Bull Urooncol 2017; 16: 92-94)
İrer

Bora İrer

Üronkolojide kullanılan temel moleküler yöntemler

(Bull Urooncol 2013; 12: 291-293)

Prostat Biyopsisi Negatifliğinde İzlenecek Yol Ne Olmalıdır?

(Bull Urooncol 2015; 14: 94-96)
İşeri

Cüneyd İşeri

Testis tümörü

(Bull Urooncol 2005; 4: 35-36)

BPH tedavisi nereye gidiyor?

(Bull Urooncol 2011; 10: 74-75)

Testisin germ hücreli tümörlerinde geç nüks

(Bull Urooncol 2008; 7: 23-27)

Embriyonal karsinom oranı yüksek ve/ veya lenfovasküler invazyonu mevcut düşük evre testis kanserli hastalarda retroperitoneal lenf nod diseksiyonu

(Bull Urooncol 2005; 4: 26-27)
İşler

Burak İşler

Testis Koruyucu Cerrahi Endikasyonları

(Bull Urooncol 2015; 14: 235-237)
İzol

Volkan İzol

Metastatik renal hücreli karsinomda cerrahi yaklaşım

(Bull Urooncol 2011; 10: 36-40)

Renal Hücreli Kanserde Paraneoplastik Sendromlar

(Bull Urooncol 2014; 13: 130-134)

İmmünohistokimyasal Çalışma ile Prostat Karsinomunda Siklooksijenaz-2 Ekspresyonunun: Apopitozis ve Anjiyogenezis ile İlişkisi

(Bull Urooncol 2016; 15: 144-147)
Anasayfa Arşiv Arama Menü