YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Kabasakal

Levent Kabasakal

Prostat Kanserinde Ürolog için Bilgiler: Ga-68-Prostat Spesifik Membran Antijen Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi Sintigrafisi

(Bull Urooncol 2016; 15: 159-162)
Kabay

Şahin Kabay

Testis koruyucu cerrahi kimlere ve nasıl yapılmalı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 59-62)

Testisin Seks Kord/Stromal Tümörlerinde Güncel Tedavi Yaklaşımları

(Bull Urooncol 2014; 13: 153-156)

Testis Koruyucu Cerrahi Endikasyonları

(Bull Urooncol 2015; 14: 235-237)
Kaçağan

Coşkun Kaçağan

Benign Prostat Hiperplazisinde Kullanılan Medikal Tedavilerin Ejakülasyon Üzerine Etkileri

(Bull Urooncol 2015; 14: 308-311)
Kağan Aktaş

Binhan Kağan Aktaş

Bipolar veya plazmakinetik enerji ile yapılan TUR-M operasyonlarının klasik metottan farkı var mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 31-34)
Kantarcı

Fatih Kantarcı

Mesane kanserlerinde tanıyı kolaylaştırıcı radyolojik yöntemler

(Bull Urooncol 2013; 12: 54-57)
Kaplan

Eyüp Kaplan

Renal Hücreli Kanserde Paraneoplastik Sendromlar

(Bull Urooncol 2014; 13: 130-134)

Prostat kanseri önlenebilir mi?

(Bull Urooncol 2011; 10: 17-21)

Androjen baskılama tedavisinin metabolik yan etkileri: Ürolog neye dikkat etmeli?

(Bull Urooncol 2010; 9: 41-46)

Üriner diversiyon ve sistoplasti sonrası gelişen sekonder malignansiler

(Bull Urooncol 2009; 8: 38-48)

Çok düşük prostat spesifik antijen düzeylerinde tedavi edilmiş T1c prostat kanserlerinin değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2009; 8: 16-19)

Prostat Kanserinde “underdiagnosis” ve “overdiagnosis”

(Bull Urooncol 2007; 6: 29-33)

Radikal prostatektomi sonrası PSA nüksüne kadar geçen süre ve prostat kanserine özgü mortalite riski

(Bull Urooncol 2006; 5: 28-30)
Kara

Önder Kara

Hedefe yönelik tedavilerde en sık görülen yan etkiler: nasıl yönetilmeli?

(Bull Urooncol 2013; 12: 179-185)
Karaaslan

Sinan Karaaslan

İleri Evre Böbrek Hücreli Kanserde Hedefe Yönelik Tedavi

(Bull Urooncol 2015; 14: 210-213)
Karabakan

Mehmet Karabakan

Genişletilmiş lenfadenektomi standart bir tedavi olmalı mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 48-50)
Karabay

Emre Karabay

Radikal Sistektomi ve Diversiyon Sonrası Yaşam Kalitesi

(Bull Urooncol 2015; 14: 55-60)
Karabulut

Bülent Karabulut

Testis kanserli hastalarda sistemik kemoterapi ile ilişkili yan etkiler

(Bull Urooncol 2012; 11: 196-200)
Karadeniz

Tahir Karadeniz

Lokal ilerlemiş prostat kanseri: Cerrahinin yeri

(Bull Urooncol 2010; 9: 9-13)
Karagöz

Filiz Karagöz

Prostatik Asiner Adenokarsinomda ve Normal Prostat Dokusunda Androjen Reseptörü c-erbB2 ve CD117’nin Ekspresyon Sıklığı ve Klinik Önemi

(Bull Urooncol 2015; 14: 245-250)
Karakoyun Çelik

Ömür Karakoyun Çelik

Lokal ileri prostat kanserlerinde güncel tedavi yaklaşımları: radyasyon onkolojisi yaklaşımı

(Bull Urooncol 2012; 11: 129-133)

Mesane kanserlerinde radyoterapi

(Bull Urooncol 2012; 11: 70-73)
Karalar

Mustafa Karalar

Radikal retropubik prostatektomi sonrası infravezikal darlıklara yaklaşım

(Bull Urooncol 2012; 11: 142-145)

Küçük böbrek tümörlerine yaklaşım: 2011 yılında neredeyiz?

(Bull Urooncol 2011; 10: 21-26)
Karaoğlu

Aziz Karaoğlu

Kas invaziv mesane kanserinde neoadjuvan ve adjuvan kemoterapi

(Bull Urooncol 2013; 12: 58-63)

Kas İnvaz Mesane Kanserinde Risk Adaptif Neoadjuvan Kemoterapi

(Bull Urooncol 2017; 16: 57-62)
Kavukoğlu

Övünç Kavukoğlu

Mesane Kanseri Tedavisinde Re-Transüretral Rezeksiyonun Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 94-97)
Kaya

Engin Kaya

Küçük Hücreli Prostat Kanseri: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 238-240)
Kaygısız

Onur Kaygısız

Üst Üriner Sistem Toplayıcı Sistem Tümörü Cerrahisinde Lenfadenektomi Gerekli mi?

(Bull Urooncol 2014; 13: 99-102)
Kayıgil

Önder Kayıgil

Açık parsiyel nefrektomide kullanılan hemostatik ajanlar

(Bull Urooncol 2012; 11: 230-233)
Kayıkçı

Ali Kayıkçı

Bir toplum hastalığı olarak Benign Prostat Hiperplazisi: Eşlerin yaşam kalitesi?

(Bull Urooncol 2011; 10: 59-60)

Benign Prostat Hiperplazisinde Kullanılan Medikal Tedavilerin Ejakülasyon Üzerine Etkileri

(Bull Urooncol 2015; 14: 308-311)

Prostat Karsinosarkomu: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2017; 16: 67-69)
Kaynar

Mehmet Kaynar

Benign Prostat Hiperplazisinde Fitoterapi

(Bull Urooncol 2014; 13: 236-240)

Radikal Sistektomide Karşıtlıklar: Laparoskopik ve Robotik Cerrahi ile Açık Cerrahinin Meta-Analiz ve Sistemik Analizler Eşliğinde Karşılaştırılması

(Bull Urooncol 2016; 15: 107-112)
Kayra

Mehmet Vehbi Kayra

Küçük Böbrek Tümörlerinde Perkütan İğne Biyopsisi

(Bull Urooncol 2014; 13: 161-164)
Kazan

Ercan Kazan

Böbrek kanserinde küratif tedavi sonrası izlem prensipleri

(Bull Urooncol 2013; 12: 194-200)
Kefi

Aykut Kefi

Açık Parsiyel Nefrektomide Politetrafloroetilen Teflon Felt Kullanımı

(Bull Urooncol 2016; 15: 140-143)
Keleş

Burcu Keleş

Üreter Taşı veya Tümörünü Taklit Eden Nadir Bir Olgu: İntraüreteral Organize Debris

(Bull Urooncol 2017; 16: 63-66)

Radikal retropubik prostatektomi sonrası infravezikal darlıklara yaklaşım

(Bull Urooncol 2012; 11: 142-145)
Kemahlı

Eray Kemahlı

Fosfodiesteraz tip-5 inhibitörlerinin Benign Prostat Hiperplazisindeki yeri, güncel yaklaşımlar

(Bull Urooncol 2013; 12: 242-246)
Kervancığlu

Enis Kervancığlu

Transrektal Ultrason Klavuzluğunda Yapılan Prostat Biyopsisinde Uygulanan Periprostatik Sinir Blokajında Uygun Prilokain Dozu: Doz Hesaplamada Yeni Bir Yaklaşım

(Bull Urooncol 2016; 15: 13-17)
Kervancıoğlu

Enis Kervancıoğlu

Prostat Kanseri Doku ve Serum Biyomarkerlarında Güncel Durum Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2015; 14: 102-107)
Keskin

Dr. Emin Taha Keskin

İnsidental Olarak Saptanan Paratestiküler Rabdomiyosarkom: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2017; 16: 28-30)

Üreter Taşı veya Tümörünü Taklit Eden Nadir Bir Olgu: İntraüreteral Organize Debris

(Bull Urooncol 2017; 16: 63-66)

Prostat kanserinde aktif izlem güvenilir bir metot mudur?

(Bull Urooncol 2010; 9: 14-17)

Üst üriner sistem değişici epitel karsinomunda minimal invazif tedaviler

(Bull Urooncol 2012; 11: 252-255)

Mesane kanser tedavisinde mikobakterilerin önemi

(Bull Urooncol 2012; 11: 41-45)
Kılıç

Metin Kılıç

Erişkin Erkek Hastada Kistik Nefroma

(Bull Urooncol 2016; 15: 83-85)

BPH'da endoskopik cerrahi tedavi

(Bull Urooncol 2011; 10: 30-33)

Postprostatektomi inkontinansın nedenleri ve tedavisi

(Bull Urooncol 2011; 10: 70-73)

Nefrektomi sonrası metastazlarda gerileme. Şehir efsanesi mi gerçek mi?

(Bull Urooncol 2010; 9: 47-49)
Kılıç Bağır

Emine Kılıç Bağır

Mesanenin Tümör Benzeri Lezyonları

(Bull Urooncol 2015; 14: 254-257)

İmmünohistokimyasal Çalışma ile Prostat Karsinomunda Siklooksijenaz-2 Ekspresyonunun: Apopitozis ve Anjiyogenezis ile İlişkisi

(Bull Urooncol 2016; 15: 144-147)
Kırdal

Yeter Kırdal

Gemsitabin ve sisplatin kemoterapisi alan hastalarda destek tedavi ve bakım önerileri

(Bull Urooncol 2013; 12: 46-49)

Taxan Kemoterapisi alan prostat kanseri hastalarında hemşirelik girişimleri

(Bull Urooncol 2012; 11: 173-177)
Kırkalı

Ziya Kırkalı

Renal hücreli karsinomda prognostik faktörler

(Bull Urooncol 2003; 2: 2-10)
Kırmızı

Bilge Ayça Kırmızı

Nadir Görülen Renal Tümörler

(Bull Urooncol 2015; 14: 193-195)
Kızılay

Fuat Kızılay

Benign Prostat Hiperplazisi'nde akut üriner retansiyon ve cerrahi risk

(Bull Urooncol 2011; 10: 27-29)
Kızılöz

Halil Kızılöz

Prostat kanserinde son yıllardaki paradigma değişimleri

(Bull Urooncol 2014; 13: 1-7)

Böbrek tümörlerinde neoadjuvan hedefe yönelik tedavi

(Bull Urooncol 2012; 11: 240-245)

Metastatik böbrek tümöründe hedefe yönelik tedavide son gelişmeler

(Bull Urooncol 2011; 10: 41-51)
Koca

Sedat Koca

Testis kanserlerinde radyoterapi komplikasyonları

(Bull Urooncol 2008; 7: 7-9)
Koç

Nermin Koç

İnsidental Prostat Kanserine Eşlik Eden Histopatolojik Parametreler

(Bull Urooncol 2016; 15: 48-51)
Konaç

Dr. Ece Konaç

Prostat Kanseri Tedavisinin Geleceği Apoptotik İndükleyicilerde mi?

(Bull Urooncol 2017; 16: 22-27)

Üroonkolojide MikroRNA (miRNA)'ların yeri ve önemi

(Bull Urooncol 2010; 9: 3-13)

Prostat Kanserinin Tanı ve Tedavisinde Moleküler Biyolojinin Kullanım Alanları

(Bull Urooncol 2014; 13: 228-235)

Renal Hücreli Karsinom Tedavisindeki Devrimin Moleküler Temelleri

(Bull Urooncol 2015; 14: 181-187)
Koparal

Murat Yavuz Koparal

Adrenalektomi Yapılan Hastaların Klinik, Onkolojik, Fonksiyonel ve Cerrahi Sonuçları

(Bull Urooncol 2016; 15: 129-135)
Koraş

Ömer Koraş

Primer Üreter Karsinomunu Taklit Eden Sigmoid Adenokarsinomunun Üretere Geç Dönem Metastazı: Olgu Takdimi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Bull Urooncol 2014; 13: 252-254)
Kordan

Yakup Kordan

Üst Üriner Sistem Toplayıcı Sistem Tümörü Cerrahisinde Lenfadenektomi Gerekli mi?

(Bull Urooncol 2014; 13: 99-102)

Radikal sistektomide robotik cerrahi

(Bull Urooncol 2013; 12: 6-10)

Evre 1 testis tümörünün ideal takibi nasıl olmalı, yenilikler var mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 63-67)

Laparoskopik Basit Prostatektomi

(Bull Urooncol 2014; 13: 215-222)
Korgalı

Esat Korgalı

Yüksek dereceli pTa mesane kanserleri ne kadar tehlikelidir?

(Bull Urooncol 2010; 9: 25-29)
Korğalı

Esat Korğalı

Renal anjiomiyolipomlara güncel yaklaşım

(Bull Urooncol 2010; 9: 43-46)

Renal hücreli karsinom için hedefe yönelik tedavi çağında sitoredüktif nefrektominin rolü

(Bull Urooncol 2009; 8: 17-22)

Bellini Kanal Karsinomu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 170-173)
Korkmaz

Mehmet Korkmaz

Bor elementinin prostat kanseri üzerine etkisinin incelenmesi: Topluma dayalı çalışma

(Bull Urooncol 2011; 10: 117-118)
Kosova

Buket Kosova

Prostat kanseri tanısında DNA metilasyonunun yeri var mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 33-40)
Koşan

Murat Koşan

Prostat kanserinde lenfadenektomi

(Bull Urooncol 2014; 13: 25-28)

Benign Prostat Hiperplazisinde ürodinamik çalışmalar: kime ve ne zaman?

(Bull Urooncol 2013; 12: 237-241)

Etyopatogenez ve tedavi hedefi olarak prostatik inflamasyon

(Bull Urooncol 2013; 12: 247-250)

Mesane kanseri

(Bull Urooncol 2010; 9: 75-78)

Testis tümörlerinde solid organ tutulumuna yaklaşım nasıl olmalıdır?

(Bull Urooncol 2009; 8: 63-69)

Prostat Hastalıklarında 5 Alfa Redüktaz İnhibitörlerinin Kullanımında Güncel Durum

(Bull Urooncol 2014; 13: 244-246)

Benign Prostat Hiperplazisi /Alt Üriner Sistem Semptomlarının Medikal Tedavisinde Standartlara Ulaşabildik mi?

(Bull Urooncol 2014; 13: 247-251)

Deney Hayvanında Mesane Kanseri Modelleri

(Bull Urooncol 2015; 14: 29-32)

Prostat Kanseri Doku ve Serum Biyomarkerlarında Güncel Durum Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2015; 14: 102-107)

Editörden

(Bull Urooncol 2015; 14: 0-0)

Editörden

(Bull Urooncol 2015; 14: 0-0)

Editörden

(Bull Urooncol 2016; 15: 0-0)

Transrektal Ultrason Klavuzluğunda Yapılan Prostat Biyopsisinde Uygulanan Periprostatik Sinir Blokajında Uygun Prilokain Dozu: Doz Hesaplamada Yeni Bir Yaklaşım

(Bull Urooncol 2016; 15: 13-17)

Editörden

(Bull Urooncol 2016; 15: -)

Radikal Sistektomi Sonrası Yapılan Üriner Diversiyonların Kısa ve Uzun Dönem Komplikasyonları

(Bull Urooncol 2016; 15: 113-118)
Koşar

Alim Koşar

Klinik evre I non-seminamatöz germ hücreli testis tümöründe güncel durum

(Bull Urooncol 2012; 11: 181-184)
Koyuncu

Hakan Koyuncu

Prostat kanseri için idrar belirteçlerinde son durum analizi

(Bull Urooncol 2011; 10: 11-16)

Altmış cc'den küçük prostatlarda fotoselektif vaporizasyon ile holmium lazer ablasyonunun karşılaştırılması: Randomize bir çalışmanın uzun dönem sonuçları

(Bull Urooncol 2010; 9: 80-83)
Kozacıoğlu

Dr. Zafer Kozacıoğlu

Prostat Biyopsisi Öyküsü Olan Hastalarda Transrektal Ultrason Kılavuzluğunda Yapılan Prostat Rebiyopsisi Sırasında Ağrı Skorları Değişiyor mu?

(Bull Urooncol 2017; 16: 4-7)

Lokal ileri evre prostat kanserinde güncel tedavi yaklaşımları: ürolog yaklaşımı

(Bull Urooncol 2012; 11: 124-128)

On Yedi Yaşında Erkek Hastada Ürotelyal Mesane Karsinomu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Bull Urooncol 2015; 14: 77-78)

Tüberküloz Epididimo-Orşitler Testis Tümörlerini Taklit Edebilir

(Bull Urooncol 2015; 14: 178-180)

İnsidental Seminal Vezikül Amiloidozu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 41-43)

İnvaziv Üretelyal Mesane Kanseri Nedeniyle Sistoprostatektomi Yapılan Hastalarda Rastlantısal Prostat Kanseri Sıklığı ve Histopatolojik İncelemesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 61-64)
Köprü

Burak Köprü

Retroperitoneal Liposarkom: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 74-76)
Köse

Gökhan Köse

Tadalafil benign prostat hiperplazisine bağlı aşağı üriner sistem semptomlarını düzeltir

(Bull Urooncol 2007; 6: 34-36)

Parsiyel Nefrektomi Yapılan Renal Kanser Olgularında Yalancı Kapsül Varlığı ve Kalınlığı

(Bull Urooncol 2016; 15: 136-139)

Kanser geometrisi ve mesane kanserinde fraktallar

(Bull Urooncol 2013; 12: 11-17)

Radikal sistektomiye aday hastalarda nutrisyonel değerlendirme

(Bull Urooncol 2013; 12: 26-30)

Tarihsel süreçte sistektomi

(Bull Urooncol 2012; 11: 58-61)
Köseoğlu

Hikmet Köseoğlu

Prostat kanserinde kemik metastazlarına yaklaşım algoritması ne olmalıdır ?

(Bull Urooncol 2010; 9: 57-63)

Transüretral Prostat Rezeksiyonunda Monopolar ve Bipolar Yöntemler

(Bull Urooncol 2015; 14: 296-298)
Kulaç

İbrahim Kulaç

Sıvı Biyopsi: Dolaşımdaki Tümör Hücreleri Kavramı ve Prostat Kanseri Hastalarının Takip/Tedavisindeki Önemi

(Bull Urooncol 2014; 13: 196-200)
Kulaksızoğlu

H. Kulaksızoğlu

Terminal dönemdeki kanserli hastalara yaklaşım

(Bull Urooncol 2004; 3: 9-13)

Terminal dönemdeki kanserli hastalara yaklaşım

(Bull Urooncol 2004; 3: 9-13)
Kural

Ali Rıza Kural

Üroonkolojik böbrek cerrahisinde laparoskopi

(Bull Urooncol 2005; 4: 5-10)

Laparoskopik radikal nefrektomi

(Bull Urooncol 2003; 2: 9-16)

Manyetik Rezonans - Transrektal Ultrason Füzyon Kılavuzluğunda Prostat Biyopsisi

(Bull Urooncol 2016; 15: 76-79)
Kurtoğlu

Ünal Kurtoğlu

Total Prostat Spesifik Antijen <10 ng/mL Olan Hastalarda Prostat Kanseri Teşhisinde Prostat Spesifik Antijen Dansitesi Daha mı Önemlidir?

(Bull Urooncol 2015; 14: 83-87)
Kuyumcuoğlu

U. Kuyumcuoğlu

Türkiye gerçeğinde BPH'de açık prostatektominin yeri

(Bull Urooncol 2012; 11: 84-84)

İleri evre prostat kanserinde güncel semptomatik tedavi

(Bull Urooncol 2014; 13: 8-14)

Renal hücreli karsinom olgularında venöz tümör trombüs yapısının (solid veya frajil) kanser spesifik sağkalıma etkisi

(Bull Urooncol 2012; 11: 256-259)

Türkiye gerçeğinde BPH'de açık prostatektominin yeri

(Bull Urooncol 2011; 10: 40-43)

Radikal prostatektomi teknikleri arasında üroonkolojik sonuçlar açısından fark var mı?

(Bull Urooncol 2010; 9: 37-40)

Yüksek riskli Ta, T1 ve in situ karsinom için BCG sonrası radikal sistektomi: başlangıçta mesane koruyucu tedavi uygulanması risklerinin belirlenmesi

(Bull Urooncol 2006; 5: 30-32)

Wilms tümörlerinde tanı ve tedavi prensipleri

(Bull Urooncol 2004; 3: 22-27)

Yaşlı Hastalarda Radikal Sistektomi: Komplikasyonları ve Mortaliteyi Öngörme, Teknik Yaklaşım ve Postoperatif Bakım

(Bull Urooncol 2015; 14: 23-28)
Kuzgunbay

Barış Kuzgunbay

Böbrek tümörlerinde multifokalite. Neye dikkat etmeli?

(Bull Urooncol 2010; 9: 6-8)

Böbrek tümörlerinde PET kullanımı

(Bull Urooncol 2010; 9: 19-20)

Bilateral testis tümörlerinde tedavi yaklaşımları

(Bull Urooncol 2009; 8: 49-51)

Testis Tümörü Erken Tanısında Kendi Kendine Muayenenin Yeri: Dünyada ve Türkiye’de Durum

(Bull Urooncol 2014; 13: 127-129)

Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinde Risk Sınıflandırmaları: Kullandığımız Yöntemler Ne Kadar Doğru? Çok Yönlü Bakış

(Bull Urooncol 2015; 14: 18-22)

Evre 1 Seminomda Tedavi Seçenekleri; Son Beş Yılda Değişiklikler

(Bull Urooncol 2015; 14: 228-231)

Ürotelyal Kanserler için Risk Faktörleri

(Bull Urooncol 2016; 15: 154-158)
Küçük

Ömer Küçük

Kas İnvaz Mesane Kanserinde Risk Adaptif Neoadjuvan Kemoterapi

(Bull Urooncol 2017; 16: 57-62)

Ürotelyal tümörlerde histolojik evreleme nasıl yapılmalı?

(Bull Urooncol 2012; 11: 66-69)
Küçükerdönmez

Cem Küçükerdönmez

İntraoperatif gevşek (floppy) iris sendromu

(Bull Urooncol 2011; 10: 52-54)
Küçükodacı

Zafer Küçükodacı

Mesane Ürotelyal Kanserlerinin Tanısal Prognostik Moleküler Özellikleri ve Yeni Tedavi Yaklaşımları

(Bull Urooncol 2015; 14: 258-270)
Küçüktürkmen

Dr. İbrahim Küçüktürkmen

Prostat Biyopsisi Öyküsü Olan Hastalarda Transrektal Ultrason Kılavuzluğunda Yapılan Prostat Rebiyopsisi Sırasında Ağrı Skorları Değişiyor mu?

(Bull Urooncol 2017; 16: 4-7)

Dijital Rektal Muayene PSA ≤4 ng/ml Olan Hastalarda Biyopsi Kararı Vermede Ne Kadar Önemli?

(Bull Urooncol 2015; 14: 1-4)

Transrektal Ultrason Kılavuzluğunda Prostat Biyopsisi Yapılan Hastalarda Patoloji Sonucu ile Ağrı Skorları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 86-89)
Anasayfa Arşiv Arama Menü