YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Sağlam

Erkin Sağlam

Mesane Kanseri Tedavisinde Re-Transüretral Rezeksiyonun Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 94-97)

Tarihsel süreçte sistektomi

(Bull Urooncol 2012; 11: 58-61)
Sarıkaya

Şükran Sarıkaya

Parsiyel Nefrektomi Yapılan Renal Kanser Olgularında Yalancı Kapsül Varlığı ve Kalınlığı

(Bull Urooncol 2016; 15: 136-139)
Sarsık

Banu Sarsık

Sınıflandırılmayan böbrek tümörü ne demektir ve önemi nedir?

(Bull Urooncol 2010; 9: 63-67)
Savaş Mutlu

Hülya Savaş Mutlu

Prostatik Asiner Adenokarsinomda ve Normal Prostat Dokusunda Androjen Reseptörü c-erbB2 ve CD117’nin Ekspresyon Sıklığı ve Klinik Önemi

(Bull Urooncol 2015; 14: 245-250)
Sayıt Bilgin

Elvan Sayıt Bilgin

Testis tümörlerinde F-18 florodeoksiglikoz pozitron emisyon tomografisi

(Bull Urooncol 2012; 11: 193-195)
Seçil

Mustafa Seçil

İntraoperatif ultrasonografinin parsiyel /total nefrektomi kararında rolü var mı?

(Bull Urooncol 2013; 12: 143-146)

Böbreğin Mikst Epitelyal ve Stromal Tümörü (MEST): İki Nadir Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 187-189)

Böbreğin Epitelioid Anjiyomiyolipomu: İki Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

(Bull Urooncol 2015; 14: 330-332)
Seçkin

Bedreddin Seçkin

Postprostatektomi inkontinansın nedenleri ve tedavisi

(Bull Urooncol 2011; 10: 70-73)
Seçkiner

İlker Seçkiner

Trus eşliğinde prostat biyopsisinde ağrı kontrolünde son durum

(Bull Urooncol 2012; 11: 108-113)
Selvi

İsmail Selvi

Üreter Taşı veya Tümörünü Taklit Eden Nadir Bir Olgu: İntraüreteral Organize Debris

(Bull Urooncol 2017; 16: 63-66)
Sert

Fatma Sert

Mesane kanserlerinde radyoterapi

(Bull Urooncol 2012; 11: 70-73)

BPH'da endoskopik cerrahi tedavi

(Bull Urooncol 2011; 10: 30-33)
Sevim

Mehmet Sevim

Testis Koruyucu Cerrahi Endikasyonları

(Bull Urooncol 2015; 14: 235-237)
Sofikerim

Mustafa Sofikerim

Seminomlarda primer kemoterapi sonrası residüel kitlelere yaklaşım

(Bull Urooncol 2009; 8: 59-62)
Solakoğlu Kahraman

Dudu Solakoğlu Kahraman

Erkekte Mesane Leiomyomu: İki Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 167-169)
Soydan

Hasan Soydan

Sinir koruyucu RPLND: teknik

(Bull Urooncol 2012; 11: 185-189)

Metastatik prostat kanserinin tedavisinde hormonal tedavinin bugünü ve geleceği

(Bull Urooncol 2011; 10: 76-81)

Testis tümörlü hastalarda geç dönem ikincil kanserler

(Bull Urooncol 2010; 9: 27-30)

Kasa invaze mesane kanserinin tedavisinde mesane koruyucu yaklaşımlar ve hasta seçimi

(Bull Urooncol 2008; 7: 24-30)

Radikal prostatektomi sonrası yüksek riskli prostat kanserli hastalara haftalık adjuvan docetaxel: çok merkezli pilot çalışma

(Bull Urooncol 2007; 6: 33-35)
Soylu

Ahmet Soylu

Düşük riskli prostat kanserine yaklaşım ve aktif izlem

(Bull Urooncol 2008; 7: 7-12)

Finasterid prostat kanseri tespitinde parmakla rektal muayenenin sensitivitesini artırır

(Bull Urooncol 2007; 6: 29-31)
Soyupak

Bülent Soyupak

Metastatik renal hücreli karsinomda cerrahi yaklaşım

(Bull Urooncol 2011; 10: 36-40)

Böbrek tümörlerinde multifokalite. Neye dikkat etmeli?

(Bull Urooncol 2010; 9: 6-8)

Renal ven tutulumu ve/veya vena cava trombusu olan böbrek tümörlerine yaklaşım

(Bull Urooncol 2009; 8: 33-39)

Küçük renal tümörlü hastalara yaklaşım

(Bull Urooncol 2008; 7: 13-16)

Mesane tümörü

(Bull Urooncol 2007; 6: 39-42)

Klinik Tanıtım

(Bull Urooncol 2004; 3: 36-37)
Söğütdelen

Emrullah Söğütdelen

Lokal İleri Böbrek Hücreli Kanserlerde Lenf Nodu Diseksiyonu ve Adrenalektomi

(Bull Urooncol 2015; 14: 207-209)
Sözen

Dr. Sinan Sözen

Prostat Kanseri Tedavisinin Geleceği Apoptotik İndükleyicilerde mi?

(Bull Urooncol 2017; 16: 22-27)

Yüksek Riskli Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinde Erken Sistektomi mi yoksa Mesane Koruyucu Tedavi mi Tercih edelim?

(Bull Urooncol 2014; 13: 93-98)

Böbrek tümörlerinde fokal tedaviler

(Bull Urooncol 2013; 12: 163-168)

Yüksek riskli prostat kanserinde cerrahi tedavi ve/veya radyoterapi

(Bull Urooncol 2013; 12: 97-101)

Açık parsiyel nefrektomi: günümüzdeki yeri

(Bull Urooncol 2012; 11: 225-229)

Renal kitlelerde fokal ablatif tedaviler ve ülkemizdeki durum

(Bull Urooncol 2010; 9: 50-54)

Üroonkolojide MikroRNA (miRNA)'ların yeri ve önemi

(Bull Urooncol 2010; 9: 3-13)

Böbrek tümörlerinde laparoskopik radyofrekans ablasyon ve kriyoablasyon

(Bull Urooncol 2007; 6: 16-20)

Mesane tümörü

(Bull Urooncol 2006; 5: 21-22)
SÖZEN

Sinan SÖZEN

Astra Zeneca Ödülleri

(Bull Urooncol 2006; 5: 25-0)
Sözen

Sinan Sözen

Prostat kanseri tanısında PSA alt tipleri

(Bull Urooncol 2004; 3: 13-18)

Prostat Kanserinin Tanı ve Tedavisinde Moleküler Biyolojinin Kullanım Alanları

(Bull Urooncol 2014; 13: 228-235)

Renal Hücreli Karsinom Tedavisindeki Devrimin Moleküler Temelleri

(Bull Urooncol 2015; 14: 181-187)

Ürolojik laparoskopik cerrahi uygulanan 2775 vakada komplikasyon oranları

(Bull Urooncol 2007; 6: 37-40)

Adrenalektomi Yapılan Hastaların Klinik, Onkolojik, Fonksiyonel ve Cerrahi Sonuçları

(Bull Urooncol 2016; 15: 129-135)
Stamey

Thomas Stamey

Limitations of serum prostate specific antigen

(Bull Urooncol 2004; 3: 20-22)
Sulukaya

Muhammed Sulukaya

Lokalize Böbrek Tümörlerinde Nefron Koruyucu Cerrahi-Yaşam Kalitesi Açısından Bir Bakış

(Bull Urooncol 2014; 13: 201-205)

Mesane Kanseri Kaynaklı İnatçı Kanamalarda Mikrokateter Yöntemi ile Süperselektif Vezikal Arter Embolizasyonu

(Bull Urooncol 2016; 15: 1-3)
Süer

Dr. Evren Süer

Patolojik T2 Evreli Renal Hücreli Karsinom Olgularında Tümör Boyutunun Onkolojik Sonuçlar Üzerine Etkisi

(Bull Urooncol 2017; 16: 1-3)

Fiziksel aktivite üroonkolojik kanser insidansını azaltır mı?

(Bull Urooncol 2012; 11: 301-304)

Kas invazif mesane kanserlerinde neoadjuvan kemoterapi

(Bull Urooncol 2012; 11: 74-78)

Şeffaf Hücreli Renal Hücreli Kanser Olgularında Lenf Nodu Tutulumunun Sağ Kalıma Etkisinin ve Tümör Boyutu ve Derecesinin Lenf Nodu Tutulumunu Öngörmedeki Yerinin Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2014; 13: 192-195)

Nefron Koruyucu Cerrahi Yapılan Şeffaf Hücre Dışı Renal Hücreli Karsinom Olgularında Sağkalım ve Sağkalımı Öngören Faktörler

(Bull Urooncol 2015; 14: 79-82)

Nadir Görülen Renal Tümörler

(Bull Urooncol 2015; 14: 193-195)

T1a Papiller Renal Hücreli Karsinomlu Bir Olguda Lenf Nodu Metastazı

(Bull Urooncol 2015; 14: 243-244)

Skrotal Şişlikle Gelen Her Hastaya Testis Elastografi Yapılmalı mı? Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 327-329)

Prostat Kanseri Tanısında Multiparametrik Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 4-7)

Patolojik T1a Evreli Şeffaf Hücre Renal Hücreli Kanser Hastalarında Nüksü Öngörmede İnflamasyon Belirteçlerinin Rolünün Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 18-21)

Seminom Dışı Testis Tümörlü Hastalarda Postkemoterapötik Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu Sırasında Ek Cerrahi Girişimler

(Bull Urooncol 2016; 15: 44-47)

Radikal Sistektomi Sonrası Böbrek Fonksiyonlarında Gerileme ve Bu Gerilemeyi Öngören Faktörlerin Analizi

(Bull Urooncol 2017; 16: 34-37)
Süral

Yavuz Selim Süral

Hangi adrenal kitlelere cerrahi ve nasıl?

(Bull Urooncol 2013; 12: 214-218)

Kastrasyona dirençli prostat kanserinde androjen sentezini ve androjen reseptörünü hedef alan yeni tedavi seçenekleri

(Bull Urooncol 2013; 12: 106-110)

Parsiyel Nefrektomi Sonrası Renal İskeminin Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi

(Bull Urooncol 2015; 14: 219-222)
Anasayfa Arşiv Arama Menü