YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Uğur

Cemil Uğur

Radikal prostatektomi sonrası mesane kanseri

(Bull Urooncol 2004; 3: 31-32)
Uğurlu

Özgür Uğurlu

Metastatik Mesane Kanseri Hastasına Cerrahi Yaklaşım: Metastazektomi ve Palyatif Sistektominin Yeri

(Bull Urooncol 2014; 13: 75-78)

Üst üriner sistem ürotelyal kanserler 2011

(Bull Urooncol 2011; 10: 52-58)

Bosniak 3-4 renal kistlerde biyopsinin gereklilik ve sınırlamaları

(Bull Urooncol 2010; 9: 40-42)

Ailesel böbrek tümörlerinde tedavi yaklaşımları

(Bull Urooncol 2009; 8: 13-16)

Evre T1G3 mesane tümörlerinde güncel tedavi seçenekleri

(Bull Urooncol 2005; 4: 9-11)
Uğuz

Sami Uğuz

Nadir Bir Olgu: Sağ İnmemiş Testis ve Sağ İnguinal Herniye İpsilateral Renal Agenezi ve Seminal Vezikül Agenezisinin Eşlik Ettiği Kontralateral Testiste Seminoma

(Bull Urooncol 2016; 15: 123-126)
Ulubay Akkaya

Cemile Ulubay Akkaya

Radikal sistektomi ve üriner diversiyon yapılan hastalarda hemşirelik bakımı

(Bull Urooncol 2013; 12: 43-45)
Ulukaradağ

Emre Ulukaradağ

Renal Anjiyomiyolipom, Güncelleme

(Bull Urooncol 2015; 14: 203-206)
Usta

Mustafa Faruk Usta

Kas İnvazyonu Göstermeyen İnvaziv Ürotelial Karsinomla Birlikte Görülen Mesanenin Villöz Adenomu, Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 165-167)
Uygur

Cemil Uygur

İnflamasyonun önlenmesi, prostat kanserinden korunmada yarar sağlar mı?

(Bull Urooncol 2011; 10: 22-26)

Testiküler mikrolithiasis'in önemi kalmadı mı?

(Bull Urooncol 2010; 9: 9-11)

Yeni mesane yapılan hastalarda yeni mesanenin yarattığı sorunlar ve bunlara yaklaşım

(Bull Urooncol 2010; 9: 49-56)

Tümör boyutu küçük renal cell karsinomaların metastatik hastalık riskini ya da prognozunu belirlemez

(Bull Urooncol 2008; 7: 38-42)

Yüksek dereceli prostat kanserli erkeklerde uzun süreli sağkalım: Konservatif tedavi, radyasyon tedavisi ve radikal prostatektomi arasında bir kıyaslama

(Bull Urooncol 2007; 6: 32-33)

Prostat kanserini önleme çalışması (PCPT): sonuçları ve kritik analizi

(Bull Urooncol 2006; 5: 12-17)

Metastatik mesane kanseri

(Bull Urooncol 2004; 3: 24-26)

Testis koruyucu cerrahi

(Bull Urooncol 2004; 3: 6-8)

Ankara üroonkoloji kursu tarihçesi

(Bull Urooncol 2003; 2: 31-32)

Renal hücreli karsinom metastazlarında cerrahinin rolü

(Bull Urooncol 2013; 12: 147-150)

Robotik basit prostatektomi rasyonel mi?

(Bull Urooncol 2012; 11: 279-281)
Uzel

Sertaç Uzel

Klinik Olarak Önemli Prostat Kanserinin Tanısında Transperineal Multiparametrik-Manyetik Rezonans Görüntüleme/Ultrasonografi Füzyon Prostat Biyopsisi-Erken Sonuçlarımız

(Bull Urooncol 2017; 16: 42-45)
Anasayfa Arşiv Arama Menü