YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Üçer

Oktay Üçer

Yüksek riskli prostat kanserinde cerrahinin yeri

(Bull Urooncol 2014; 13: 21-24)

Renal hücreli karsinomda tümör belirleyicilerindeki gelişmeler

(Bull Urooncol 2009; 8: 3-7)

Üriner diversiyonlarda yaşam kalitesi

(Bull Urooncol 2009; 8: 49-52)

Retroperitoneal İnflamatuvar Miyofibroblastik Tümör: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması

(Bull Urooncol 2016; 15: 38-40)

Kadın Üretra Değişici Epitel Hücreli Karsinomunda Parsiyel Üretrektomi

(Bull Urooncol 2016; 15: 80-82)
Üçer MD

Oktay Üçer MD

Kanserin Rengi Nedir?

(Bull Urooncol 2017; 16: 8-11)
Ülgen

Dr. Ali Ülgen

Epigenetik Değişiklikler ve Mesane Kanseri Arasındaki İlişki

(Bull Urooncol 2017; 16: 17-21)
Ün

Sıtkı Ün

Metastatik taksan dirençli prostat kanserinde yeni uygulamalar: Re-Docetaxel, Abiraterone acetate, Cabazitaxel, MDV 3100

(Bull Urooncol 2012; 11: 159-163)

Primer Mesane Kanseri Tanısı Alan Hastaların Cinsiyet ve Yaş Farklılığının Patolojik Sonuçlara Etkisi

(Bull Urooncol 2017; 16: 81-85)
Ünal

Dursun Ünal

Total Prostat Spesifik Antijen <10 ng/mL Olan Hastalarda Prostat Kanseri Teşhisinde Prostat Spesifik Antijen Dansitesi Daha mı Önemlidir?

(Bull Urooncol 2015; 14: 83-87)

Transperitoneal Laparoskopik Nefrektomi-İlk Deneyimlerimiz

(Bull Urooncol 2016; 15: 8-12)
Ünlüer

Erdinç Ünlüer

Testis tümöründe tedavi öncesi infertilite, ne yapmalı?

(Bull Urooncol 2009; 8: 70-76)

Testis tümörü

(Bull Urooncol 2005; 4: 35-36)
Üre

İyimser Üre

Böbrek tümörlerinde fokal tedaviler

(Bull Urooncol 2013; 12: 163-168)

Açık parsiyel nefrektomi: günümüzdeki yeri

(Bull Urooncol 2012; 11: 225-229)

Böbrek tümörlerinde laparoskopik radyofrekans ablasyon ve kriyoablasyon

(Bull Urooncol 2007; 6: 16-20)

Adrenalektomi Yapılan Hastaların Klinik, Onkolojik, Fonksiyonel ve Cerrahi Sonuçları

(Bull Urooncol 2016; 15: 129-135)
Üyetürk

Uğur Üyetürk

Fosfodiesteraz tip-5 inhibitörlerinin Benign Prostat Hiperplazisindeki yeri, güncel yaklaşımlar

(Bull Urooncol 2013; 12: 242-246)
Anasayfa Arşiv Arama Menü