YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Türkeri

Levent Türkeri

Robot yardımlı radikal prostatektomi: Adım adım cerrahi teknik

(Bull Urooncol 2013; 12: 92-96)

Lokalize prostat kanserinde aktif izlem seçeneği

(Bull Urooncol 2012; 11: 114-118)

Prostat kanserinde primer küratif tedavi olarak uygulanan radyoterapi sonrası nükslerin tedavisi

(Bull Urooncol 2012; 11: 134-141)

Prostat kanserinde tarama ve kanser gelişimini önlemenin (Chemoprevention) güncel durumu

(Bull Urooncol 2009; 8: 14-15)

Kronik prostatit, enflamasyon ve prostat kanseri

(Bull Urooncol 2007; 6: 11-15)

Testis kanseri ve infertilite

(Bull Urooncol 2006; 5: 8-11)

Prostat kanseri için koruyucu beslenme özellikleri ‘chemoprevention-gıda'

(Bull Urooncol 2005; 4: 16-22)

Üroonkoloji derneği 2004 yılı güz dönemi bilimsel toplantısı

(Bull Urooncol 2005; 4: 37-40)

Bilateral testis tümörü

(Bull Urooncol 2004; 3: 28-30)

Klinik Tanıtım

(Bull Urooncol 2004; 3: 27-30)

Yüzeysel mesane kanserlerinin tedavisinde postoperatif erken dönemde tek doz intravezikal kemoterapinin yeri

(Bull Urooncol 2003; 2: 14-17)

Mesanenin yüzeysel transizyonel hücreli karsinomunda post-operatif erken dönemde tek veya iki doz epirubicin instilasyonunun tümör rekürrenslerini önleme etkinliği: prospektif, randomize, çok merkezli çalışma

(Bull Urooncol 2003; 2: 31-32)

American ürological association 2002 toplantısı ürogenital tümörlerde hedefe yönelik tedavi sunuları

(Bull Urooncol 2002; 1: 6-14)

Mesane Kanseri Kaynaklı İnatçı Kanamalarda Mikrokateter Yöntemi ile Süperselektif Vezikal Arter Embolizasyonu

(Bull Urooncol 2016; 15: 1-3)

Metastatik Prostat Kanserinde Yeni Bir Dönem: “Başlangıç Tedavisi Olarak Kemoterapi ve Hormonal Tedavi Kombinasyonu”

(Bull Urooncol 2016; 15: 65-68)

Renal Kitle ile Başvuran Her Hastaya Toraks Görüntülemesi Yapmamız Gerekli mi?

(Bull Urooncol 2016; 15: 90-93)

Klinik Olarak Önemli Prostat Kanserinin Tanısında Transperineal Multiparametrik-Manyetik Rezonans Görüntüleme/Ultrasonografi Füzyon Prostat Biyopsisi-Erken Sonuçlarımız

(Bull Urooncol 2017; 16: 42-45)
Anasayfa Arşiv Arama Menü