YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Tekin

Ali Tekin

Prostat-spesifik antijenin Benign Prostat Hiperplazisi tedavisindeki güncel durumu

(Bull Urooncol 2013; 12: 232-236)

İnflamasyonun Benign Prostat Hiperplazisi etiyopatogenezindeki rolü

(Bull Urooncol 2011; 10: 15-19)

Benign prostat hiperplazisinde progresyon öngörülebilir mi?

(Bull Urooncol 2009; 8: 16-20)

Radikal sistektomi sonrası nükslerin tanı ve tedavisi

(Bull Urooncol 2008; 7: 10-17)

Evre I seminom tedavisinde adjuvan tek doz carboplatine karşı radyoterapi: Randomize bir çalışma

(Bull Urooncol 2006; 5: 25-26)

Üst Üriner Sistem Tümörlerine Yaklaşım: Radikal Nefroüreterektomi ve Nefron Koruyucu Endoskopik Tedavilerin Karşılaştırmalı Onkolojik Etkinlikleri

(Bull Urooncol 2015; 14: 223-227)

Enflamasyonun Etiyopatogenez ve Tedavi Hedefi Olarak Benign Prostat Hiperplazisindeki Rolü

(Bull Urooncol 2015; 14: 303-307)

Benign Prostat Hiperplazisinde Kullanılan Medikal Tedavilerin Ejakülasyon Üzerine Etkileri

(Bull Urooncol 2015; 14: 308-311)

Prostatik Üretral Askı Yöntemi: Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Yeni Bir Minimal İnvaziv Tedavi Alternatifi

(Bull Urooncol 2016; 15: 119-122)

Prostat Karsinosarkomu: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2017; 16: 67-69)
Anasayfa Arşiv Arama Menü