YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Aslan

Güven Aslan

Editörden

(Bull Urooncol 2014; 13: 0-0)

Editörden

(Bull Urooncol 2013; 12: 0-0)

Üronkolojide kullanılan temel moleküler yöntemler

(Bull Urooncol 2013; 12: 291-293)

Editörden

(Bull Urooncol 2013; 12: 0-0)

Editörden

(Bull Urooncol 2013; 12: 0-0)

Kastrasyona dirençli prostat kanserinde immünoterapi: sipuleucel-T

(Bull Urooncol 2012; 11: 156-158)

Radikal sistektomi öncesi barsak hazırlığı nasıl olmalı?

(Bull Urooncol 2012; 11: 62-65)

Radikal sistektomi öncesinde ve sonrasında beslenmenin önemi

(Bull Urooncol 2009; 8: 27-30)

Böbreğin Mikst Epitelyal ve Stromal Tümörü (MEST): İki Nadir Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 187-189)

Bifosfonat Kullanımına Bağlı Mandibulada Osteonekroz: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2014; 13: 255-257)

Germ Hücreli Tümör Tedavisine Yanıt Veren İndifferansiye Trofoblastik Mesane Tümörü Olgusu

(Bull Urooncol 2014; 13: 258-260)

Radikal Prostatektomi Sonrası Ekstraprostatik Yayılım ve Seminal Vezikül İnvazyonu Saptanan Hastaların Prostat İğne Biyopsisinde Perinöral İnvazyon Varlığı ve Klinik Önemi

(Bull Urooncol 2015; 14: 5-7)

Prostat Biyopsisi Negatifliğinde İzlenecek Yol Ne Olmalıdır?

(Bull Urooncol 2015; 14: 94-96)

Edıtorden

(Bull Urooncol 2015; 14: 0-0)

Prostat İğne Biyopsisi Öncesi Hormonal Değerlendirme ile Lokal İleri Prostat Kanseri Arasındaki İlişki

(Bull Urooncol 2016; 15: 52-56)

İlk Prostat Biyopsisi Sonucu Yüksek Dereceli Prostatik İntraepitelyal Neoplazi Gelen Hastaların Tekrar Biyopsi Sonuçları

(Bull Urooncol 2016; 15: 57-60)

Tedavi Öncesi Testosteron Düzeyinin Prostat Kanseri Risk Gruplarındaki Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 98-102)

Prostat Spesifik Antijen Dansitesinin Lokalize Prostat Kanserinde Radikal Tedavi Gerekliliğini Öngörmedeki Rolü

(Bull Urooncol 2016; 15: 103-106)

Açık Parsiyel Nefrektomide Politetrafloroetilen Teflon Felt Kullanımı

(Bull Urooncol 2016; 15: 140-143)

D’Amico Düşük-Risk ve Orta-Risk Grubundaki Hastalarda Evre ve Derece Yükselmesi ile İlişkili Preoperatif Faktörler

(Bull Urooncol 2016; 15: 148-153)

Radikal Prostatektomi Materyalindeki Tümör Dansitesinin Preoperatif Prediktif Faktörler ve Biyokimyasal Rekürrens ile İlişkisi

(Bull Urooncol 2017; 16: 46-50)
Anasayfa Arşiv Arama Menü