YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Koşan

Murat Koşan

Prostat kanserinde lenfadenektomi

(Bull Urooncol 2014; 13: 25-28)

Benign Prostat Hiperplazisinde ürodinamik çalışmalar: kime ve ne zaman?

(Bull Urooncol 2013; 12: 237-241)

Etyopatogenez ve tedavi hedefi olarak prostatik inflamasyon

(Bull Urooncol 2013; 12: 247-250)

Mesane kanseri

(Bull Urooncol 2010; 9: 75-78)

Testis tümörlerinde solid organ tutulumuna yaklaşım nasıl olmalıdır?

(Bull Urooncol 2009; 8: 63-69)

Prostat Hastalıklarında 5 Alfa Redüktaz İnhibitörlerinin Kullanımında Güncel Durum

(Bull Urooncol 2014; 13: 244-246)

Benign Prostat Hiperplazisi /Alt Üriner Sistem Semptomlarının Medikal Tedavisinde Standartlara Ulaşabildik mi?

(Bull Urooncol 2014; 13: 247-251)

Deney Hayvanında Mesane Kanseri Modelleri

(Bull Urooncol 2015; 14: 29-32)

Prostat Kanseri Doku ve Serum Biyomarkerlarında Güncel Durum Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2015; 14: 102-107)

Editörden

(Bull Urooncol 2015; 14: 0-0)

Editörden

(Bull Urooncol 2015; 14: 0-0)

Editörden

(Bull Urooncol 2016; 15: 0-0)

Transrektal Ultrason Klavuzluğunda Yapılan Prostat Biyopsisinde Uygulanan Periprostatik Sinir Blokajında Uygun Prilokain Dozu: Doz Hesaplamada Yeni Bir Yaklaşım

(Bull Urooncol 2016; 15: 13-17)

Editörden

(Bull Urooncol 2016; 15: -)

Radikal Sistektomi Sonrası Yapılan Üriner Diversiyonların Kısa ve Uzun Dönem Komplikasyonları

(Bull Urooncol 2016; 15: 113-118)

Editörden

(Bull Urooncol 2017; 16: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü