YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Baltacı

Sümer Baltacı

Kas invaziv olmayan her mesane tümörlü hasta postoperatif erken tek doz intravezikal kemoterapi almalı mı?

(Bull Urooncol 2012; 11: 30-33)

T1G3 mesane tümöründe kime, ne zaman erken sistektomi yapılmalı?

(Bull Urooncol 2010; 9: 45-48)

Mesane tümörlerinde neoadjuvan ve adjuvan kemoterapi

(Bull Urooncol 2007; 6: 3-8)

Radikal sistektomi sırasında yapılan pelvik lenfadenektominin sınırları ne olmalı?

(Bull Urooncol 2007; 6: 3-6)

Üroonkoloji Bilim Ödülü – 2005

(Bull Urooncol 2006; 5: 26-0)

Mesane tümörü

(Bull Urooncol 2005; 4: 33-34)

Üroonkoloji Derneği Alt Gruplarının Faaliyet Raporları

(Bull Urooncol 2004; 3: 33-35)

Amerikan üroloji birliği'nin yıllık kongresi - 2003 ( AUA -2003 )

(Bull Urooncol 2003; 2: 19-20)

Şeffaf Hücreli Renal Hücreli Kanser Olgularında Lenf Nodu Tutulumunun Sağ Kalıma Etkisinin ve Tümör Boyutu ve Derecesinin Lenf Nodu Tutulumunu Öngörmedeki Yerinin Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2014; 13: 192-195)

Nefron Koruyucu Cerrahi Yapılan Şeffaf Hücre Dışı Renal Hücreli Karsinom Olgularında Sağkalım ve Sağkalımı Öngören Faktörler

(Bull Urooncol 2015; 14: 79-82)

T1a Papiller Renal Hücreli Karsinomlu Bir Olguda Lenf Nodu Metastazı

(Bull Urooncol 2015; 14: 243-244)

Skrotal Şişlikle Gelen Her Hastaya Testis Elastografi Yapılmalı mı? Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2015; 14: 327-329)

Prostat Kanseri Tanısında Multiparametrik Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi

(Bull Urooncol 2016; 15: 4-7)

Patolojik T1a Evreli Şeffaf Hücre Renal Hücreli Kanser Hastalarında Nüksü Öngörmede İnflamasyon Belirteçlerinin Rolünün Değerlendirilmesi

(Bull Urooncol 2016; 15: 18-21)

Seminom Dışı Testis Tümörlü Hastalarda Postkemoterapötik Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu Sırasında Ek Cerrahi Girişimler

(Bull Urooncol 2016; 15: 44-47)

Radikal Sistektomi Sonrası Böbrek Fonksiyonlarında Gerileme ve Bu Gerilemeyi Öngören Faktörlerin Analizi

(Bull Urooncol 2017; 16: 34-37)

Kastrasyon Dirençli Prostat Kanserinde Dosetaksel Kemoterapisinin Etkinliği: Tek Merkez Deneyimi

(Bull Urooncol 2017; 16: 77-80)
Anasayfa Arşiv Arama Menü