Article - Comment

Altmış cc'den küçük prostatlarda fotoselektif vaporizasyon ile holmium lazer ablasyonunun karşılaştırılması: Randomize bir çalışmanın uzun dönem sonuçları

  • Faruk Yencilek
  • Hakan Koyuncu

Bull Urooncol 2010;9(4):80-83