Volume 10, Issue 1

March 2011
(14) Review, (1) Uropathology, (1) Article - Comment

Review

Hematüri göz ardı edilebilir mi?
 • Ata Özen
 • Ali Barbaros Başeskioğlu
 • Cavit Can
Bull Urooncol 2011; 10: 5-8
Mesane kanseri; Karsinoma İn Situ (CIS)
 • Polat Türker
 • Sinan Ekici
Bull Urooncol 2011; 10: 9-12
İntravezikal tedavilere yardımcı yöntemler
 • Hüseyin Cihan Demirel
Bull Urooncol 2011; 10: 13-17
BCG suşlarının tedavi edici etkinlik farkı var mı?
 • Hayrettin Şahin
Bull Urooncol 2011; 10: 18-20
İdame BCG kime uygulanmalı nasıl uygulanmalı?
 • Çetin Volkan Öztekin
 • Veli Erşahin
Bull Urooncol 2011; 10: 21-22
BCG komplikasyonları ve başa çıkma
 • Uğur Yücetaş
 • Gökhan Toktaş
Bull Urooncol 2011; 10: 23-25
Flüoresan sistoskopi ve tur'un geleceği var mı?
 • Gökhan Özer
Bull Urooncol 2011; 10: 26-30
Bipolar veya plazmakinetik enerji ile yapılan TUR-M operasyonlarının klasik metottan farkı var mı?
 • Binhan Kağan Aktaş
 • Mehmet Murat Baykam
Bull Urooncol 2011; 10: 31-34
Dev Ta Tümörde TUR nasıl Yapılmalıdır?
 • Taylan Oksay
Bull Urooncol 2011; 10: 35-37
TUR'a bağlı mesane perforasyonu: tedavi ve izlem
 • Kürsad Zengin
 • Sinan Başay
Bull Urooncol 2011; 10: 38-40
Parsiyel sistektomiyi unuttuk mu?
 • C. Serkan Gökkaya
 • Ali Memiş
Bull Urooncol 2011; 10: 41-44
Kadın sistektomisinde histerektomi ve vajinal kaf çıkarma ayrılmaz bir parça mıdır? Neden?
 • Süleyman Bulut
Bull Urooncol 2011; 10: 45-47
Genişletilmiş lenfadenektomi standart bir tedavi olmalı mı?
 • Ömer Gökhan Doluoğlu
 • Mehmet Karabakan
Bull Urooncol 2011; 10: 48-50
Açık, laparoskopik ve robotik sistektomi: avantaj ve dezavantajları
 • Bülent Altunoluk
Bull Urooncol 2011; 10: 51-54

Uropathology

Mesanenin “Inverted” (Devrik) Papillomu
 • Nalan Neşe
Bull Urooncol 2011; 10: 55-57