Volume 9, Issue 4

December 2010
(18) Review, (1) Article - Comment

Review

Kan androjen düzeyleri ile BPH arasında bir ilişki var mıdır?
 • Murat Çakan
 • Uğur Altuğ
Bull Urooncol 2010; 9: 3-7
Benign prostat hiperplazisi'nde ultrason takibinin rolü
 • Ayhan Dirim
Bull Urooncol 2010; 9: 8-14
Benign prostat hiperplazisinde medikal tedavide yeni olasılık: Üçlü kombinasyon
 • Kamil Çam
Bull Urooncol 2010; 9: 15-18
BPH ile Prostatın enflamatuar hastalıkları arasındaki ilişki ve tedavide benzerlik olabilir mi?
 • Ümit Yıldırım
 • Ferruh Zorlu
Bull Urooncol 2010; 9: 19-23
TUR prostat sonrası gelişen hiperaktif mesane bulguları neden oluyor, nasıl tedavi etmeli?
 • Ceyhun Özyurt
Bull Urooncol 2010; 9: 24-27
Benign prostat hiperplazisinde izlem politikası
 • Turgut Alkibay
Bull Urooncol 2010; 9: 28-29
BPH tedavisinde 5-Alfa redüktaz inhibitörlerine ne kadar süre ile devam edilmelidir?
 • Adnan Şimşir
 • İbrahim Cüreklibatır
Bull Urooncol 2010; 9: 30-32
Minimal invaziv BPH tedavileri ve konvansiyonel tedavilerin uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması
 • Kerem Han Gözükara
 • Murat Bozlu
Bull Urooncol 2010; 9: 33-37
Prostat biyopsisinde kullanılan görüntü tekniklerindeki ilerlemelerin biyopsi sonuçlarına etkisi
 • Levent Mert Günay
 • Haluk Özen
Bull Urooncol 2010; 9: 38-41
Metabolik Sendrom ve alt üriner sistem semptomları
 • Emre Huri
 • Murat Bağcıoğlu
Bull Urooncol 2010; 9: 42-45
Benign prostat hiperplazisi tedavisinde termoterapi yöntemler
 • Deniz Ersev
Bull Urooncol 2010; 9: 46-48
 • Çağatay Göğüs
 • M. İlker Gökçe
Bull Urooncol 2010; 9: 49-53
Benign prostat hiperplazisi tedavisinde botulinum toksin
 • A. İbrahim Oğuzülgen
 • Hakan Özkardeş
Bull Urooncol 2010; 9: 54-57
Benign prostat hiperplazisinde cerrahisinde neoadjuvan ilaç kullanımı
 • Uğur Yücetaş
 • Gökhan Toktaş
Bull Urooncol 2010; 9: 58-61
5α Redüktaz inhibitörlerinin prostat histopatolojisinde yaptığı değişiklikler
 • Bahar Müezzinoğlu
Bull Urooncol 2010; 9: 62-64
Laparoskopik benign prostat hiperplazisi tedavisi
 • Mert Altinel
 • Emre Arpali
Bull Urooncol 2010; 9: 65-70
KTP Lazer cerrahisi ve seksüel disfonksiyon ilişkisi
 • Melih Beysel
 • Feridun Şengör
Bull Urooncol 2010; 9: 71-74
Benign prostat hiperplazisinin cerrahi tedavisinde fotoselektif prostat vaporizasyonu (GREEN LIGHTTM)
 • Ümit Yıldırım
 • R. Taner Divrik
Bull Urooncol 2010; 9: 75-79