Volume 9, Issue 3

September 2010
(18) Review, (1) Article - Comment

Review

Adolesan çağda yapılan orşiopeksi tümör riskini azaltır mı?
 • Zafer Tandoğdu
 • Adem Fazlıoğlu
Bull Urooncol 2010; 9: 3-5
Böbrek tümörlerinde multifokalite. Neye dikkat etmeli?
 • Barış Kuzgunbay
 • Bülent Soyupak
Bull Urooncol 2010; 9: 6-8
Testiküler mikrolithiasis'in önemi kalmadı mı?
 • Levent Mert Günay
 • Cemil Uygur
Bull Urooncol 2010; 9: 9-11
Soliter böbrekli böbrek tümörlü hastalarda nefrolojik sonuçlar ve başetme
 • İbrahim Cüreklibatır
 • Adnan Şimşir
Bull Urooncol 2010; 9: 12-14
Testis tümörlerinde skrotal kirlenme: ne yapmalı?
 • Erkan Erkan
 • Gökhan Toktaş
Bull Urooncol 2010; 9: 15-18
Böbrek tümörlerinde PET kullanımı
 • Barış Kuzgunbay
 • Özgür Yaycıoğlu
Bull Urooncol 2010; 9: 19-20
Parsiyel nefrektomi. Kime hangi cerrahi yaklaşım?
 • İlter Tüfek
 • Haluk Akpınar
Bull Urooncol 2010; 9: 21-26
Testis tümörlü hastalarda geç dönem ikincil kanserler
 • Hasan Soydan
 • Kadir Baykal
Bull Urooncol 2010; 9: 27-30
Wilms tümörü artık ürolojinin değil mi? Yeniden hatırlatma
 • Mert Günay
 • Haluk Özen
Bull Urooncol 2010; 9: 31-36
Böbrek tümörleri için tarama programları var mı? Gerekir mi?
 • Murat Lekili
Bull Urooncol 2010; 9: 37-39
Bosniak 3-4 renal kistlerde biyopsinin gereklilik ve sınırlamaları
 • Ömer Gökhan Doluoğlu
 • Çetin Volkan Öztekin
 • Özgür Uğurlu
Bull Urooncol 2010; 9: 40-42
Renal anjiomiyolipomlara güncel yaklaşım
 • Esat Korğalı
 • Semih Ayan
Bull Urooncol 2010; 9: 43-46
Nefrektomi sonrası metastazlarda gerileme. Şehir efsanesi mi gerçek mi?
 • Özcan Kılıç
 • Serdar Göktaş
Bull Urooncol 2010; 9: 47-49
Renal kitlelerde fokal ablatif tedaviler ve ülkemizdeki durum
 • Sinan Sözen
 • Cenk Acar
Bull Urooncol 2010; 9: 50-54
Erken evre testis seminomunda tedavi yaklaşımı
 • Şefik İğdem
Bull Urooncol 2010; 9: 55-58
Evre 1 testis tümörlerinde izlem politikasının uzun dönem sonuçları; tartışılacak bir şey kaldı mı?
 • İlker Çelen
 • Talha Müezzinoğlu
Bull Urooncol 2010; 9: 59-62
Sınıflandırılmayan böbrek tümörü ne demektir ve önemi nedir?
 • Sait Şen
 • Banu Sarsık
Bull Urooncol 2010; 9: 63-67
Prostat kanser teşhisinde PCA3
 • Hakkı Perk
 • Osman Ergün
Bull Urooncol 2010; 9: 68-71