Volume 9, Issue 2

June 2010
(14) Review, (1) Article - Comment

Review

T1c prostat kanserlerine genel bakış
 • Mesut Çetinkaya
 • Alp Özgür Akdemir
Bull Urooncol 2010; 9: 3-8
Lokal ilerlemiş prostat kanseri: Cerrahinin yeri
 • Tahir Karadeniz
 • Vahit Güzelburç
Bull Urooncol 2010; 9: 9-13
Prostat kanserinde aktif izlem güvenilir bir metot mudur?
 • M. Selçuk Keskin
 • Süleyman Ataus
Bull Urooncol 2010; 9: 14-17
Preoperatif nomogramlar radikal prostatektomi kararı vermekte etkin oluyor mu?
 • Cenk Acar
 • Saadettin Eskiçorapçı
Bull Urooncol 2010; 9: 18-25
TRUS biyopsi hazırlığı nasıl yapılmalıdır?
 • Ayhan Dirim
 • Mehmet İlteriş Tekin
Bull Urooncol 2010; 9: 26-30
Yükselen PSA durumunda kullanılan görüntüleme yöntemleri bize ne ölçüde yardımcı oluyor?
 • Reşit Tokuç
 • Asıf Yıldırım
Bull Urooncol 2010; 9: 31-36
Radikal prostatektomi teknikleri arasında üroonkolojik sonuçlar açısından fark var mı?
 • Gökhan Faydacı
 • Uğur Kuyumcuoğlu
Bull Urooncol 2010; 9: 37-40
Androjen baskılama tedavisinin metabolik yan etkileri: Ürolog neye dikkat etmeli?
 • Sibel Güldiken
 • Mustafa Kaplan
Bull Urooncol 2010; 9: 41-46
Tekrarlayan prostat biyopsilerinde ideal bir biyopsi şeması var mıdır? PCA3 PSA kadar faydalı mıdır?
 • Kaya Horasanlı
 • Mustafa Aydın
Bull Urooncol 2010; 9: 47-52
Sıcak basması (hot flush) nedir ve nasıl baş edilir?
 • İbrahim Çevik
 • Özdal Dillioğlugil
Bull Urooncol 2010; 9: 53-56
Prostat kanserinde kemik metastazlarına yaklaşım algoritması ne olmalıdır ?
 • M. Uğur Mungan
 • Hikmet Köseoğlu
Bull Urooncol 2010; 9: 57-63
Prostat kanserinde hedefe yönelik tedavinin yeri
 • Ahmet Demirkazık
 • Güze Özal
Bull Urooncol 2010; 9: 64-68
Post prostatektomi inkontinans: Nasıl tedavi edelim?
 • Ahmet Rüknettin Aslan
 • Feridun Şengör
Bull Urooncol 2010; 9: 69-73
Prostat kanserinde dereceleme sistemleri (hangi dereceleme kullanılmalı?)
 • Burçin Tuna
Bull Urooncol 2010; 9: 74-75

Article - Comment

Hormon resistan prostat kanserinde sipuleucel-T immünoterapisi
 • Çağ Çal
Bull Urooncol 2010; 9: 76-79