Volume 9, Issue 1

March 2010
(12) Review, (1) Article - Comment, (1) Case Report

Review

Üroonkolojide MikroRNA (miRNA)'ların yeri ve önemi
 • Ece Konaç
 • H. İlke Önen
 • Sinan Sözen
Bull Urooncol 2010; 9: 3-13
Kasa invaze olmayan mesane tümörlerinde BCG tedavisinin yeri
 • Hüsnü Tokgöz
 • Necmettin Aydın Mungan
Bull Urooncol 2010; 9: 14-21
Prostatın primer ürotelyal tümörlerinde tedavi yaklaşımları
 • Öztuğ Adsan
Bull Urooncol 2010; 9: 22-24
Yüksek dereceli pTa mesane kanserleri ne kadar tehlikelidir?
 • Esat Korgalı
 • E. Yener Gültekin
Bull Urooncol 2010; 9: 25-29
Retur, tekrarlanan tur, ikinci bakış, ikinci tur, tekrar tur. Yapılmalı mı, ne zaman yapılmalı, nasıl yapmalı?
 • Ali F. Şahin
 • Rauf Taner Divrik
Bull Urooncol 2010; 9: 30-34
İntrakaviter tedavide ümit veren yeni ajanlar ve kullanım prensipleri
 • Hakan Gemalmaz
Bull Urooncol 2010; 9: 35-39
Sistektomi adayını evrelemek için yeni bir şey var mı?
 • Sinan Ekici
Bull Urooncol 2010; 9: 40-44
T1G3 mesane tümöründe kime, ne zaman erken sistektomi yapılmalı?
 • Sümer Baltacı
Bull Urooncol 2010; 9: 45-48
Yeni mesane yapılan hastalarda yeni mesanenin yarattığı sorunlar ve bunlara yaklaşım
 • Ali İhsan Arık
 • Cemil Uygur
Bull Urooncol 2010; 9: 49-56
Sistektomi sonrası yaşam kalitesi ne zaman ölçülmelidir?
 • Cem Akbal
 • Mahir Bülent Özgen
Bull Urooncol 2010; 9: 57-60
Lenf nodu pozitif mesane kanserinde Adjuvan kemoterapi
 • Ömer Dizdar
 • Sercan Aksoy
Bull Urooncol 2010; 9: 61-64
Radyoterapi tekniklerindeki gelişmeler mesane koruyucu yaklaşımı arttırdı mı?
 • Serdar Özkök
Bull Urooncol 2010; 9: 65-69

Case Report

Mesane kanseri
 • Murat Koşan
Bull Urooncol 2010; 9: 75-78