Volume 8, Issue 3

September 2009
(1) Editorial, (13) Review, (1) Article - Comment, (1) Case Report

Editorial

Renal hücreli karsinomda tümör belirleyicilerindeki gelişmeler
 • Murat Lekili
 • Oktay Üçer
Bull Urooncol 2009; 8: 3-7

Review

Renal kitlelerde biyopsinin yeri
 • Bülent Günlüsoy
Bull Urooncol 2009; 8: 8-12
Ailesel böbrek tümörlerinde tedavi yaklaşımları
 • Utku Lokman
 • Özgür Uğurlu
Bull Urooncol 2009; 8: 13-16
Renal hücreli karsinom için hedefe yönelik tedavi çağında sitoredüktif nefrektominin rolü
 • Esat Korgalı
 • Semih Ayan
Bull Urooncol 2009; 8: 17-22
Radikal nefrektomide lenfadenektominin önemi
 • Hakan Gemalmaz
Bull Urooncol 2009; 8: 23-26
Parsiyel nefrektomi; açık mı? Yoksa laparoskopik mi?
 • Uğur Altuğ
Bull Urooncol 2009; 8: 27-32
Renal ven tutulumu ve/veya vena cava trombusu olan böbrek tümörlerine yaklaşım
 • Tahsin Turunç
 • Bülent Soyupak
Bull Urooncol 2009; 8: 33-39
Renal hücreli karsinomda radyoterapi
 • Deniz Yalman
Bull Urooncol 2009; 8: 40-43
Böbrek tümörlerinde moleküler sınıflandırma: Tanı ve tedavide yeni olanaklar
 • Kürşat Yıldız
Bull Urooncol 2009; 8: 44-48
Bilateral testis tümörlerinde tedavi yaklaşımları
 • Barış Kuzgunbay
 • Özgür Yaycıoğlu
Bull Urooncol 2009; 8: 49-51
Testis tümörlerinde organ koruyucu cerrahi
 • Serdar Göktaş
 • Orhan Ünal Zorba
Bull Urooncol 2009; 8: 52-58
Seminomlarda primer kemoterapi sonrası residüel kitlelere yaklaşım
 • Mustafa Sofikerim
 • Abdullah Demirtaş
Bull Urooncol 2009; 8: 59-62
Testis tümörlerinde solid organ tutulumuna yaklaşım nasıl olmalıdır?
 • Murat Koşan
Bull Urooncol 2009; 8: 63-69
Testis tümöründe tedavi öncesi infertilite, ne yapmalı?
 • Erkan Erkan
 • Erdinç Ünlüer
Bull Urooncol 2009; 8: 70-76

Article - Comment

Surgical resection of renal cell carcinoma after targeted therapy
 • Asıf Yıldırım
Bull Urooncol 2009; 8: 77-81

Case Report

Olgu tartışması: Testis tümörü
 • Kadir Vehbi Baykal
Bull Urooncol 2009; 8: 82-86