Editorial

Editorial
 • Güven Aslan
Bull Urooncol 2013; 12: 0-0
Editorial
 • Güven Aslan
Bull Urooncol 2013; 12: 0-0
Editorial
 • Güven Aslan
Bull Urooncol 2013; 12: 0-0
Editorial
 • Talha Müezzinoglu
Bull Urooncol 2013; 12: 0-0
Editorial
 • Talha Müezzinoglu
Bull Urooncol 2012; 11: 0-0
Editorial
 • Talha Müezzinoglu
Bull Urooncol 2012; 11: 0-0
Editorial
 • Talha Müezzinoglu
Bull Urooncol 2012; 11: 0-0
Editorial
 • Talha Müezzinoglu
Bull Urooncol 2012; 11: 0-0
Editorial
 • Talha Müezzinoglu
 • Turgut ALKIBAY
Bull Urooncol 2011; 10: 0-0
Editorial
 • Talha Müezzinoglu
Bull Urooncol 2011; 10: 0-0
Editorial
 • Talha Müezzinoglu
Bull Urooncol 2011; 10: 0-0
Editorial
 • Güven Aslan
Bull Urooncol 2014; 13: 0-0
Editorial
 • Güven Aslan
Bull Urooncol 2015; 14: 0-0
Editorial
 • Murat Kosan
Bull Urooncol 2015; 14: 0-0
Editorial
 • Murat Kosan
Bull Urooncol 2015; 14: 0-0
Editorial
 • Murat Koşan
Bull Urooncol 2016; 15: 0-0
Editorial
 • Murat Koşan
Bull Urooncol 2016; 15: 0-0
Editorial
 • Murat Koşan
Bull Urooncol 2017; 16: 0-0
Renal hücreli karsinomda tümör belirleyicilerindeki gelişmeler
 • Murat Lekili
 • Oktay Üçer
Bull Urooncol 2009; 8: 3-7
Defining the ideal patient for active surveillance in localized prostate cancer and the impact of active surveillance studies on clinical practice
 • Ayhan Dirim
 • Hakan Özkardeş
Bull Urooncol 2011; 10: 41-46
Ongoing Studies of the Bladder Tumor Study Group: An Overview
 • N. Aydın Mungan
 • İlker Tınay
Bull Urooncol 2014; 13: 67-69 DOI: 10.4274/UOB.01

Review

Is radical cystectomy the gold standard?
 • Binhan Kağan Aktaş
 • Ali Memiş
Bull Urooncol 2013; 12: 1-5
Bladder cancer epidemiology in the world and in Tukey
 • Sultan Eser
 • Raziye Özdemir
Bull Urooncol 2012; 11: 1-9
The developments in paradigm of prostate cancer in recent years
 • Sertaç Yazıcı
 • Halil Kızılöz
 • Haluk Özen
Bull Urooncol 2014; 13: 1-7
 • Tibet Erdogru
Bull Urooncol 2004; 3: 2-9
 • Ferruh Zorlu
 • Sultan Yalçin Eser
 • Caner Fidaner
Bull Urooncol 2004; 3: 2-9
 • Atif Akdas
 • Hakan Özveri
 • Ibrahim Çevik
Bull Urooncol 2003; 2: 2-6
 • Ziya Kirkali
 • Emre Tüzel
 • Ahmet Gençbay
Bull Urooncol 2003; 2: 2-10
 • Saadettin Eskiçorapçi
 • Haluk Özen
Bull Urooncol 2002; 1: 2-4
Kan androjen düzeyleri ile BPH arasında bir ilişki var mıdır?
 • Murat Çakan
 • Uğur Altuğ
Bull Urooncol 2010; 9: 3-7
Adolesan çağda yapılan orşiopeksi tümör riskini azaltır mı?
 • Zafer Tandoğdu
 • Adem Fazlıoğlu
Bull Urooncol 2010; 9: 3-5
T1c prostat kanserlerine genel bakış
 • Mesut Çetinkaya
 • Alp Özgür Akdemir
Bull Urooncol 2010; 9: 3-8
Üroonkolojide MikroRNA (miRNA)'ların yeri ve önemi
 • Ece Konaç
 • H. İlke Önen
 • Sinan Sözen
Bull Urooncol 2010; 9: 3-13
BPH ile ilişkili alt üriner sistem semptomlarının değerlendirilmesinde ürodinamik bulguların yeri nedir?
 • Tufan Tarcan
 • Yılören Tanıdır
Bull Urooncol 2009; 8: 3-8
Mesane kanseri takibinde sistoskopi aralıkları nasıl veya kimlerde uzatılabilir?
 • Sin